Laatste nieuws!


Het eerstvolgende evenement is:


Graspop GMM te, Dessel op
19 t.e.m. 23 juni 2024
Extra info


Komende evenementen:


30+ Party Afterwork Zomer te, Aarschot op
Vrijdag 28 juni 2024
Extra info


Bruce Springsteen te, Werchter op
Dinsdag 2 juli 2024
Extra info


Gebruikersvoorwaarden

Hieronder vind je de algemene gebruikersvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') die van toepassing zijn op k-eventsvzw.be en alle bijbehorende websites die aan k-eventsvzw.be verbonden zijn.

k-eventsvzw.be ('website') wordt beheerd door K-Events vzw. K-Events vzw ('wij' en 'ons') is een in België gevestigde vereniging en is gevestigd op Luchtvaartstraat 1, 3500 Hasselt.

Ons BTW-nummer is BE 0670.546.152. Je kunt ons per mail bereiken op info@k-eventsvzw.be

Deze overeenkomst is tussen de eindgebruiker ('U') en K-Events vzw.

U erkent dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de website te verlaten en niet te gebruiken.

TOEGANG

Wij stellen alles in het werk om de toegang tot de website te verzekeren. De toegang kan echter worden onderbroken met name wegens onderhoud of updating of omwille van enige andere technische reden.

ONZE RECHTEN & PLICHTEN

Wij hebben het recht :
Om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering de toegang tot de website te onderbreken. U kunt K-Events vzw op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk houden.
Om informatie op onze website te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.
Om alle activiteiten die verband houden met de website te controleren.
Om elke inbreuk op de gebruikersvoorwaarden te onderzoeken en actie te ondernemen (gaande van een waarschuwing of beëindiging van uw toegang tot het verwijderen van ons materiaal).

Wij respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens niet aan derden overmaken of verkopen. De via e-mail of webformulier ontvangen gegevens dienen enkel om de gevraagde informatie te verstrekken.

De website bevat links naar andere websites van organisaties en bedrijven waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van deze websites.

Indien je onjuistheden zou vaststellen of vragen hebt, kan je ons contacteren via e-mail op info@k-eventsvzw.be

UW RECHTEN & PLICHTEN

U mag :
De informatie die wij op de website ter beschikking stellen niet, deels of in zijn geheel, aanvullen, vervangen, veranderen, verwijderen en/of verbeteren.
De website, deels of in zijn geheel, niet gebruiken voor illegale doeleinden.
De website, deels of in zijn geheel, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De website niet gebruiken om computermisdrijven te plegen en/of computervirussen, trojan horses e.d. door te geven.
De website niet gebruiken om lasterlijke of beledigende of obscene of bedreigende of racistische door te geven.
De website, deels of in zijn geheel (geluid, beeld, tekst, software, ed.), niet kopiëren of distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De informatie op de website raadplegen en enkel voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, mits vermelding van de bron overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

AANSPRAKELIJKHEID

K-Events vzw is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus, computermisdrijf of hacking. U doet bovendien afstand van elke vordering hier aangaande.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd zijn.. K-Events vzw ('wij' en 'ons') is een in België gevestigde vereniging en is gevestigd op Luchtvaartstraat 1, 3500 Hasselt.

Ons BTW-nummer is BE 0670.546.152. Je kunt ons per mail bereiken op info@k-eventsvzw.be

Deze overeenkomst is tussen de eindgebruiker ('U') en K-Events vzw.

U erkent dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de website te verlaten en niet te gebruiken.

ONZE RECHTEN & PLICHTEN

Wij hebben het recht :
Om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering de toegang tot de website te onderbreken. U kunt K-Events vzw op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk houden.
Om informatie op onze website te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.
Om alle activiteiten die verband houden met de website te controleren.
Om elke inbreuk op de gebruikersvoorwaarden te onderzoeken en actie te ondernemen (gaande van een waarschuwing of beëindiging van uw toegang tot het verwijderen van ons materiaal).

Wij respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens niet aan derden overmaken of verkopen. De via e-mail of webformulier ontvangen gegevens dienen enkel om de gevraagde informatie te verstrekken.

De website bevat links naar andere websites van organisaties en bedrijven waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van deze websites.

Indien je onjuistheden zou vaststellen of vragen hebt, kan je ons contacteren via e-mail op info@k-eventsvzw.be

UW RECHTEN & PLICHTEN

U mag :
De informatie die wij op de website ter beschikking stellen niet, deels of in zijn geheel, aanvullen, vervangen, veranderen, verwijderen en/of verbeteren.
De website, deels of in zijn geheel, niet gebruiken voor illegale doeleinden.
De website, deels of in zijn geheel, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De website niet gebruiken om computermisdrijven te plegen en/of computervirussen, trojan horses e.d. door te geven.
De website niet gebruiken om lasterlijke of beledigende of obscene of bedreigende of racistische door te geven.
De website, deels of in zijn geheel (geluid, beeld, tekst, software, ed.), niet kopiëren of distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De informatie op de website raadplegen en enkel voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, mits vermelding van de bron overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

AANSPRAKELIJKHEID

K-Events vzw is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus, computermisdrijf of hacking. U doet bovendien afstand van elke vordering hier aangaande.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd zijn.

PRIVACY

Om in regel te zijn met de Belgische en Europese (GDPR) regels i.v.m. privacy dienen we jouw te informeren / op de hoogte te stellen dat:
- Je toestemming geeft, dat K-Events vzw uw persoonsgegevens op mag slaan in een databank gedurende het lopende jaar 2024, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten. Het dagelijks bestuur en de planners hebben toegang tot deze gegevens.
- Overeenkomstig de wet van 25/05/2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel laten corrigeren. U kan ook, op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen (= einde van het lidmaatschap). Stuur hiervoor een mail met je vraag naar de secretaris: fanny@k-eventsvzw.be
- Je geeft toestemming om eventuele foto's of video's, die op evenementen gemaakt zijn waarop u herkenbaar bent, op onze website en onze sociale media (Facebook, ...) te plaatsen, je kan deze media ook ten alle tijden en zonder problemen laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail met je vraag naar de secretaris: fanny@k-eventsvzw.be
- Je toestemming geeft, dat je persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden aan de organisator van een evenement. We zullen je persoonlijke gegevens enkel doorgeven indien er expliciet om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld : Bij de registratie van de medewerker in de evenement databank. Er zal ook aan de organisator gevraagd worden, om deze gegevens uitsluitend voor het evenement te gebruiken.
- Je toestemming geeft, om je geboortedatum te gebruiken om op je verjaardag een automatisch mailtje te sturen.
- Om het file en parkeer probleem op en rond een evenement aan te pakken, wordt er ons (vanuit de organisatie) een carpool opgelegd. Om het file of parkeer probleem op te lossen, hadden we graag je toestemming gekregen om je GSM- of telefoonnummer en/of je emailadres door te gegeven aan de andere K-Events vzw leden die samen met jouw dienen te carpoolen. Zo kunnen jullie de nodige afspraken maken.
Indien je niet akkoord gaat met 1 of meerdere van de bovenstaande artikels, dan kunnen we u niet laten deelnemen aan de evenementen omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de werking van de vzw en de evenementen.
K-Events vzw © 2017 - 2024 - Luchtvaartstraat 1, 3500 Hasselt - Gebruikersvoorwaarden - Contacteer K-Events vzw - Login op ledenbeheerHelp via Teamviewer